Fenoler och kresoler

Fenoler

Ämnesgruppen består av fenol och olika alkylfenoler med korta alifatiska alkylkedjor.

Förekomst och användning

Fenoler och fenolderivat används industriellt främst inom polymeridustrin. Många olika typer av plaster baseras på fenoler och fenolderivat. Bisfenol-A är en viktig komponent i epoxiplaster. Som föroreningar förekommer fenoler i stor utsträckning i stenkolstjära. Även lutar från pappersmassaindustrin innehåller fenoler.

Spridningsvägar

Fenoler år mera vattenlösliga än aromatiska och alifatiska kolväten och kan därför lätt spridas via grundvatten. En spridningskälla kan exempelvis vara platser där det förekommit kreosotbaserade impregneringsanläggningar (Se PAH).

Miljöpåverkan

-

Källor

Jan-Olof Levin, 2015, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Möjliga åtgärdsmetoder

Läs mer under respektive metod för att bättre kunna bedömma om metoden är möjlig att använda i en specifik föroreningssituation.

In situ

Fytosanering
Biologisk behandling

Grundvattenpumpning och behandling - Enbart skyddspumpning

Inneslutning/barriärteknik

Jordtvätt
Kemisk oxidation

Termisk behandling

Övervakad naturlig självrening

 

Ex situ

Biologisk behandling - baseras på att schaktsanering är möjlig

Deponering - baseras på att schaktsanering är möjlig

Gräv- och schaktsanering

Jordtvätt - baseras på att schaktsanering är möjlig

Termisk behandling - baseras på att schaktsanering är möjlig