PFAS

PFOA är perfluorerad oktansyra och PFOS är perfluorerad oktansyrasulfat. Prefixet per innebär att kolkedjans väten är helt utbytta mot fluor.

Förekomst och användning

PFAS har en mycket lipofil del (fluoralkylgruppen) och en mycket hydrofil del (oktansyradelen), vilket ger dem mycket goda egenskaper som smuts- och vattenreppelent i textilier. Egenskaperna gör dem även mycket lämplig som komponent i brandsläckare, speciellt skumsläckare. Ämnena är extremt persistenta i miljön och detta i kombination med den omfattande användningen har resulterat i mätbara halter överallt i miljön inklusive i människors blod. Speciellt oroande är höga halter i dricksvattentäkter i närheten av verksamheter med användning av skumsläckare. Inom EU är det sedan 2008 i huvudsak förbjudet att använda PFOS i kemiska produkter och varor.

Spridningsvägar

Den hydrofila ändan av PFOS/PFOA-molekylen gör den vattenlöslig och därmed lätt att sprida i grundvatten. Som partikelbunden kan den spridas med damm.

Miljöeffekter

Det är känt att PFOS/PFOA kan orsaka kronisk leverskada. Hittills är relativt lite känt rörande effekterna av de nivåer som mätts upp i människors blod. Det är sannolikt att mätbara halter finns i dricksvattentäkter på många ställen i Sverige, något som börjat uppmärksammas och fler och fler vattentäkter analyseras med avseende på PFOS/PFOA.

Källor

Jan-Olof Levin AB, 2015, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum - Kemikalieinspektionen 2016

 

Möjliga åtgärdsmetoder

Läs även mer under respektive metod för att bättre kunna bedömma om metoden är möjlig att använda i en specifik föroreningssituation.

In situ

Grundvattenpumpning och behandling

Inneslutning/barriärteknik

Stabilisering/solidifiering


Ex situ

Deponering
Jordtvätt

Gräv- och schaktsanering