Medlemmar

På denna sida presenteras medlemmar i Åtgärdsportalen. Informationen om medlemmarna är skrivna av dem själva. Vill er organisation vara med och stötta arbetet med att beskriva åtgärdstekniker och samtidigt få ta del av nyheter och uppdateringar finns det mer info om hur man blir medlem under fliken medlemskap i menyn ovan.

 

COWI web

Vi inventerar, utreder och sanerar förorenade fastigheter. Vi tillhandahåller både enklare tjänster i vår basportfölj (miljötekniska markundersökningar, miljökontroll vid sanering etc) och mer komplexa tjänster i vår Premiumportfölj (riskbedömningar, modelleringar, åtgärdsutredningar, F&U-uppdrag etc). Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

DGE

DGE har 40 miljökonsulter fördelade på fyra kontor. Vi arbetar med alla typer av föroreningar på bland annat industrier, glasbruk och sågverk. När det gäller åtgärdstekniker har vi förutom sanering av olja, metaller och PAH även stor erfarenhet av dioxin. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

dovalogosmall

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB (Dåva DAC) är Umeå kommuns aktör för hantering av deponirest. Vid anläggningen på Dåva behandlas och deponeras farligt avfall, icke farligt avfall samt sulfidjord på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt. Engagera oss tidigt i ditt marksaneringsprojekt! Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

empirikon small

Empirikon organiserar, leder och administerar. Vi har lång erfarenhet av projektledning och beställarstöd, bland annat inom några av Sverige största efterbehandlingsprojekt. Vi arbetar aktivt med att utveckla arbetet med förorenade områden. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

ewg

Kort info om organisationen
Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

GEOSERVE-200 Geoserve utför entreprenader inom marksanering och mobil vattenrening i hela Sverige. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Geoveta

Konsulter inom miljö- och geovetenskap avseende inventering och omgivningspåverkan. Vi gör fältinventeringar, miljö- och geotekniska undersökningar, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, riskanalyser etc. Vi bistår i juridiska tvister med skadeutredningar, och som tekniskt sakkunnig i domstol. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Golder logo horizontal RGB

Kort info om organisationen:

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Liljemark Consulting RGB S

Liljemark Consulting är det lilla konsultföreget med gedigen erfarenhet och brett utbud inom miljö och hållbarhet. Vi utför utredningar av förorenade områden i alla projektskeden från inventering till genomförande och uppföljning av åtgärder. Vår ambition är att vara med och utveckla branschen, det gör vi t ex genom ett stort engagemang i branschföreningar och utvecklingsprojekt. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Micans Logo sRGB

Micans har specialistkompetens om mikrobiologiska processer i mark och grundvatten samt analytiska metoder för kartläggning av biologiska nedbrytningsprocesser. Vi utför provtagning i fält och vårt ackrediterade (ISO 17025), laboratorium genomför och verifierar biologiska behandlingsmetoder i bänk och pilotskala. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

NCC-web

Kort info om organisationen

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

NIRAS-small

Kort info om organisationen

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 nbe logo green png8

Effektiva och miljövänliga metoder att behandla miljöfarliga oljeföroreningar - alifater, aromater, BTEX, PAH etc, och klorerade föroreningar som PCB, perkloretylen, pesticider m fl i jord, yt- och grundvatten, sediment, slam med mera. Vårt företag lanserar nu en ny produkt som kan hjälpa vid oljespill i vatten och på mark. En hydrofobisk absorbent som absorberar 9-14 gånger sin egen vikt. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

peab logo1

Peab är Sveriges största byggföretag med en omsättning över 50 miljarder och 15000 anställda (2018). Peab Anläggning/öst utför olika anläggningsprojekt såsom betong, ledning, mark och saneringsarbeten. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

RagnSells

Ragn-Sells arbetar med avfallshantering, miljö och återvinning. Bland våra närmare 2500 medarbetare finns specialister inom många områden – från behandlingsexperter till experter inom farligt avfall och sanering. Vi erbjuder även konsulttjänster med specialister inom bland annat kemikalier, miljö, energi och avfallshantering. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Recirk blatt

Genomför och hyr ut reningsutrustning för rening av mark och grundvatten förorenat av flyktiga organiska ämnen som till exempel klorerade kolväten, bensin och andra VOC.Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

RGS NORDIC LOGO 1 green web

RGS Nordic är specialiserade på behandling av förorenade medier antingen det sker på någon av våra 15 anläggningar eller på den förorenade platsen. RGS Nordic är marknadsledande på in situ-saneringar i Sverige, men utför även schaktsaneringar, rivning av förorenade byggnader samt vattenrening, avvattning och stabilisering av förorenade sediment.

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

sweco Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
swerock777

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår betong, grus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt miljötjänster som återvinning och marksanering. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt lite enklare. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SVEVIA-200

Svevia bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Vi är ledande inom marksanering och erbjuder helhetslösningar - allt från åtgärdsutredningar till sanering och återställning. Behandling utför vi på plats eller i någon av våra nio efterbehandlingsanläggningar i landet.

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

wsp1

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag med 40 000 medarbetare i 40 länder, varav över 3900 i Sverige. Inom WSP Sverige finns kvalificerade miljökonsulter som driver utvecklingen inom mark- och vatten-tjänster på 23 kontor i hela landet. Med WSP´s breda kompetens och erfarenhet, globalt och lokalt, kan vi bistå våra kunder genom hela kedjan från inventering, till undersökning, riskbedömning samt åtgärdsutredning av förorenade områden. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

naturvardsverket

Kort info om organisationen

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SGI logotyp textunder

Kort info om organisationen
Kotankt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SGU1

Kort info om organisationen
Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

trafikverket

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dalarna Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Gavleborg 500x224 Kontaktperson: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
lst jonkoping small

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

logotype kronoberg Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
lst skane

Konakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

lst-stockholm

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
lst sodermanland Kontakt: Jenni Johansson
lst uppsala200 Kontakt: Annicka Seidel

lst-vasterbotten

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Lst vasternorrland Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
lst vg Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
lst orebro Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
lst ostergotland

Efterbehandlingsarbetet på Länsstyrelsen utförs av funktionen för tillsyn och förorenade områden, som är en av tre funktioner inom miljöskyddsenheten. Efterbehandlingsarbetet omfattar arbete med objekt som beviljats statliga medel samt att bedriva tillsyn på pågående och avslutade verksamheter. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

gislaved

Gislaveds kommun strävar efter att främja innovativa lösningar inom inventering och efterbehandling av förorenad mark. Ett konstruktiv samarbete mellan företag, konsult och kommunens miljöenhet är kärnan i vår verksamhet. Vid sidan av tillsyn har vi en rådgivande funktion som service för företag och medborgarna. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

norrkoping

Norrköpings kommun , Stadbyggnadskontoret Mark och exploatering. ansvarar för beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor, köp och försäljning av fastigheter. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

oxelösund

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
uppsala1 Kontakt:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
vasteras Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
logo osteraker kommun Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.