In situ

Här listas de metoder som kan användas in situ, det vill säga på plats nere i marken utan att först gräva upp det förorenade mediet. Metoder som pumpar upp förorenat vatten eller förorening i fri fas finns också listade under in situ-metoderna.