Referensgrupp

Referensgruppen är med under processen hela processen, från att ta fram webbplatsens struktur och innehåll till att granska det material som publiceras. Gruppens huvudsyfte är att säkerställa att materialet som publiceras är relevant och oberoende. 

Magdalena Gleisner - Naturvårdsverket

Michael Pettersson - Statens geotekniska institut

Klas Arnerdal - Sveriges geologiska undersökning

Maria Sundesten - Golder Construction Sweden

Helena Hellgren - NCC

Henrik Ekman - Geoserve

Jonny Bergman - RGS90

Johanna Svederud, Liljemark Consulting AB 

Jens Laugesen - DNVGL - Granskat beskrivningarna för åtgärder av förorenade sediment. 

Helena Fürst, WSP och SGF:s Miljögeoteknikkomitté

Jan-Erik Lindström - Key Consult 

 Följande personer har varit med i referensgruppen tidigare men är ej längre aktiva: 

 Peter Englöv - Sweco - Uppbyggandet av Åtgärdsportalen, granskningar av metodbeskrivningar för åtgärder av förorenad jord och grundvatten, samt avvattningsmetoder.