Ex situ

Här listas metoder som genomförs ex situ med avseende på jord (eller i vissa fall sediment), det vill säga de metoder som innebär att den förorenade jorden grävs upp för behandling eller omhändertagande. Behandlingen kan ske på plats eller genomföras externt. Det finns fler behandlingsmetoder än de som listas i dagsläget, och planen är att på sikt komplettera Åtgärdsportalen med fler beskrivningar av ex situ-metoder.