Om Åtgärdsportalen

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) är huvudman för hemsidan och initierade projektet hösten 2013. Naturvårdsverket, SGI och Trafikverket har möjliggjort projektet genom att finansiera arbetet. För att ge Åtgärdsportalen legitimitet har en bred referensgrupp tillsatts för att granska materialet som publiceras. I referensgruppen ingår bland annat representanter från Naturvårdsverket, SGI, SGU, Länsstyrelserna och privata aktörer med lång erfarenhet av efterbehandling. Metodbeskrivningarna och informationen på www.atgardsportalen.se skall inte användas som en manual för att genomföra en åtgärd, utan syftar till öka kunskapen om åtgärdsmetoderna och de för- och nackdelar som alternativen har. SGF och de organisationer som medverkat till informationen på Åtgärdsportalen kan inte hållas ansvariga för skador eller olägenheter som uppkommer till följd av användningen av texterna som presenteras på Åtgärdsportalen.

Åtgärdsportalen är tänkt att vara ett levande dokument som kontinuerligt kommer att uppdateras. Äldre metodbeskrivningar kommar att uppdateras och nya metodbeskrivningar kommer att läggas till i och med att nya tekniker utvecklas. Hemsidan kommer även att utökas med fler pågående- och referensprojekt. Vi vill visa på den bredd av möjligheter som finns för att åtgärda förorenade områden. För att genomföra detta arbete behövs medlemsorganisationer i Åtgärdsportalen. Mer info om medlemskap finns under menyn medlemmar.

Projektet finansieras av medlemsavgifterna och:

Naturvårdsverket

SGI

Trafikverket