Referensgrupp

Referensgruppen är med under hela processen, från att ta fram webbplatsens struktur och innehåll till att granska det material som publiceras. Gruppens huvudsyfte är att säkerställa att materialet som publiceras är relevant och oberoende. 

Rebecka Karlsson - Naturvårdsverket

Per Nilsson - Naturvårdsverket

Michael Pettersson - Statens geotekniska institut

Klas Arnerdal - Sveriges geologiska undersökning

Klas Köhler, Länsstyrelsen

Maria Sundesten - Golder Construction Sweden

Helena Hellgren - NCC

Henrik Ekman - Geoserve

Jonny Bergman - RGS90

Andreas Andjelic, Liljemark Consulting AB 

Helena Fürst, WSP och SGF:s Miljögeoteknikkomitté

 

Följande personer  har (förutom författarna) varit med och granskat materialet till avsnittet om Fibersediment på Åtgärdsportalen:

Ian Snowball, Uppsala Universitet

Niklas Edvinsson, Havs och Vattenmyndigheten

Ingrid Tjensvoll, Naturvårdsverket

Clara Neuschütz, Naturvårdsverket

 

Stort tack till följande personer har varit med i referensgruppen tidigare men ej är längre aktiva: 

Magdalena Gleisner - Naturvårdsverket

Peter Englöv - Sweco 

Jan-Erik Lindström - Key Consult 

 Jens Laugesen - DNVGL 

 Johanna Svederud, Liljemark Consulting AB